Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska

Projekt wieloletni

Fundacja Uśmiech Dziecka realizuje obecnie projekt wieloletni pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży” w ramach ogłoszonego przez PFRON konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” w okresie 01-04-2022 do 31-03-2025.

I okres dofinansowania  01-04-2022 do 31-03-2022 – kwota 554.900zł

 

II okres dofinansowania 01-04-2023 do 31-03-2024 -  kwota 584.420zł