Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska

Nasze projekty

        

Fundacja Uśmiech Dziecka zaprasza do udziału w projekcie : „Rehabilitacja dzieci i młodzieży” w okresie 1.04.2019 do 31.03.2022.
Projekt ten jest współfinansowany przez PFRON.
Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności .
W ramach projektu realizowane będą zajęcia z :
– rehabilitacji domowej,
– rehabilitacji stacjonarnej,
– hydroterapia,
– hipoterapia,
– zajęcia z psychologiem.
Ostateczny termin składania dokumentów mija 15.04.2019

Karta rekrutacyjna do projektu „REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Oświadczenia beneficjenta ostatecznego zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz PFRON

 

  • Aktualne:

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży” w kategoriach rehabilitacja domowa oraz rehabilitacja wieloprofilowa (hipoterapia i rehabilitacja stacjonarna)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Iterwencji dla Dzieci i Młodzieży

Rehabilitacja domowa dla dzieci z miasta Wejherowo, częściowo dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Wejherowa.

Bezpieczne WTZy i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

  • Zrealizowane:

9 konkurs z PFRON na lata 2012-2015

PARTNER  rehabilitacja domowa, stacjonarna, hipoterapia, hydroterapia – PFRON (2004-2008)

Rehabilitacja Domowa dla dzieci z miasta Wejherowo (2004-2013)

Festyn integracyjny (2004-2009)

Festyn na rynku w Wejherowie (2005)

Podaruj dzieciom uśmiech – EKORYS (2009-2010)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Iterwencji dla Dzieci i Młodzieży – NFZ (2009-nadal)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne (2009-nadal)

Liczne zadania zlecone przez PFRON (2004-nadal), w tym: hipoterapia, rehabilitacja stacjonarna, domowa, hydroterapia, EEG-Biofeedback