Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska
09
Stycznia
2014

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Cele Fundacji:

  1. Celem Fundacji jest tworzenie optymalnych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz finansowe i organizacyjne wspieranie różnych form rewalidacji osób niepełnosprawnych.
  2. Leczenie i organizowanie szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci oraz edukacji ich rodzin.
  3. Leczenie zaburzeń układu nerwowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Wczesną diagnostykę uszkodzeń rozwojowych.
  2. Organizowanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się wczesną stymulacją rozwoju dzieci oraz ich rehabilitacją.
  3. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych.
  4. Prowadzenie różnorodnych działań mających na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i dysfunkcjami różnych narządów.
  5. Wsp??łpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z osobami fizycznymi wyrażającymi zainteresowanie celami Fundacji.
  6. Założenie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zajmującego się rehabilitacją i leczeniem dzieci.
  7. Organizowanie zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
Lp. Czas Osoba zmieniająca
1 09 stycznia 2020 10:18:32
2 09 stycznia 2020 9:34:24