Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Unia Europejska
05
Kwietnia
2017

Rekrutacja do nowego projektu

Zarząd Fundacji Uśmiech Dziecka ogłasza nabór do projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży” w kategoriach rehabilitacja domowa oraz rehabilitacja wieloprofilowa (hipoterapia i rehabilitacja stacjonarna). Wnioski rekrutacyjne wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, oświadczeniem beneficjenta należy składać do siedziby Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje komisja rekrutacyjna. Ilość miejsc ograniczona.

Lp. Czas Osoba zmieniająca
1 07 stycznia 2020 14:19:41 Patryk Dąbrowski
2 07 stycznia 2020 14:19:31 Patryk Dąbrowski