Ostatnie wpisy

  • Nowy projekt dla przedszkola

    Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. "Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie" nr projektu RPPM.03.01.00-22-0059/18, którego celem jest: utworzenie 10 trwałych miejsc przedszkolnych dla... more
  • Przekaż 1% na Fundację

    Dla Państwa wygody udostępniamy bezpłatny program do wypełniania deklaracji PIT za 2017 rok. Formularz można również wypełnić w trybie online. Zobacz więcej...... more
  • Wystartował kolejny projekt rehabilitacji dla dzieci i młodzieży

    Fundacja Uśmiech Dziecka rozpoczęła kolejny projekt dotyczący rehabilitacji dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez  PFRON w ramach 2 konkursu 2016 ogłoszonego przez PFRON. W procesie rekrutacji przyjęto 152 karty rekrutacyjne. W dniach 24-26 kwietnia odbyły się spotkania komis... more
Facebook Icon