Ostatnie wpisy

  • Rehabilitacja dzieci i młodzieży

    Fundacja Uśmiech Dziecka zaprasza do udziału w projekcie : ?Rehabilitacja dzieci i młodzieży? w okresie 1.04.2019 do 31.03.2022. Projekt ten jest współfinansowany przez PFRON. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niep... more
  • Nowy projekt dla przedszkola

    Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. "Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie" nr projektu RPPM.03.01.00-22-0059/18, którego celem jest: utworzenie 10 trwałych miejsc przedszkolnych dla... more
  • Przekaż 1% na Fundację

    Dla Państwa wygody udostępniamy bezpłatny program do wypełniania deklaracji PIT za 2017 rok. Formularz można również wypełnić w trybie online. Zobacz więcej...... more
Facebook Icon