Nasze projekty

Zarząd Fundacji Uśmiech Dziecka ogłasza nabór do projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży” w kategoriach rehabilitacja domowa oraz rehabilitacja wieloprofilowa (hipoterapia i rehabilitacja stacjonarna). Wnioski rekrutacyjne wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, oświadczeniem beneficjenta należy składać do siedziby Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje komisja rekrutacyjna. Ilość miejsc ograniczona.

1. Formularz rekrutacji

2. Zgoda na przetwarzanie danych

 

  • Aktualne:

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży” w kategoriach rehabilitacja domowa oraz rehabilitacja wieloprofilowa (hipoterapia i rehabilitacja stacjonarna)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Iterwencji dla Dzieci i Młodzieży

Rehabilitacja domowa dla dzieci z miasta Wejherowo, częściowo dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Wejherowa.

  • Zrealizowane:

9 konkurs z PFRON na lata 2012-2015

PARTNER  rehabilitacja domowa, stacjonarna, hipoterapia, hydroterapia – PFRON (2004-2008)

Rehabilitacja Domowa dla dzieci z miasta Wejherowo (2004-2013)

Festyn integracyjny (2004-2009)

Festyn na rynku w Wejherowie (2005)

Podaruj dzieciom uśmiech – EKORYS (2009-2010)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Iterwencji dla Dzieci i Młodzieży – NFZ (2009-nadal)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne (2009-nadal)

Liczne zadania zlecone przez PFRON (2004-nadal), w tym: hipoterapia, rehabilitacja stacjonarna, domowa, hydroterapia, EEG-Biofeedback

Facebook Icon