Rehabilitacja dzieci i młodzieży

Fundacja Uśmiech Dziecka zaprasza do udziału w projekcie : ?Rehabilitacja dzieci i młodzieży? w okresie 1.04.2019 do 31.03.2022.
Projekt ten jest współfinansowany przez PFRON.
Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności .

W ramach projektu realizowane będą zajęcia z :
? rehabilitacji domowej,
? rehabilitacji stacjonarnej,
? hydroterapia,
? hipoterapia,
? zajęcia z psychologiem.
Ostateczny termin składania dokumentów mija 15.04.2019

Dokumenty do pobrania:

Karta rekrutacyjna do projektu „REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY”  w okresie 01-04-2019 do 31-03-2022

Oświadczenia beneficjenta ostatecznego zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz PFRON

Posted in Aktualności
Najnowsze wpisy
Sponsorzy
Facebook Icon