Wystartował kolejny projekt rehabilitacji dla dzieci i młodzieży

Fundacja Uśmiech Dziecka rozpoczęła kolejny projekt dotyczący rehabilitacji dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez  PFRON w ramach 2 konkursu 2016 ogłoszonego przez PFRON.

W procesie rekrutacji przyjęto 152 karty rekrutacyjne. W dniach 24-26 kwietnia odbyły się spotkania komisji rekrutacyjnej,  która na podstawie złożonych dokumentów przyjęła do projektu 128 beneficjentów.  W rehabilitacji stacjonarnej i hipoterapii będzie brało udział 95 BO natomiast w rehabilitacji domowej 33 BO. Projekt zakłada proces rehabilitacji przez okres dwóch lat od kwietnia 2017 do 31 marca 2019r. Łącznie odbędzie się 8316 zajęć w tym 4050 zajęć hipoterapii, 2550 zajęć rehabilitacji stacjonarnej, 1716 zajęć rehabilitacji domowej.

Posted in Aktualności
Najnowsze wpisy
Sponsorzy
Facebook Icon